Dự báo vận chuyển hàng hóa trong những năm tới

logistics vận tải tri châu

Sản lượng hàng hóa dự kiến ​​tăng 4,2% trong năm 2018 và tăng 35,6% vào năm 2029, theo ấn bản mới nhất của Dự báo vận tải hàng hóa của Hiệp hội Vận tải Mỹ.

Trong số các phát hiện của báo cáo:

  • Tổng trọng tải vận chuyển sẽ đạt gần 16 tỷ tấn vào năm 2018 – một con số sẽ tăng 35,6% lên 21,7 tỷ tấn vào năm 2029.
  • Sản lượng xe tải dự kiến ​​sẽ tăng 2,3% mỗi năm từ năm 2019 đến năm 2024 và 2,2% hàng năm trong năm năm tới.
  • Những thay đổi về nhu cầu đối với hàng hóa – đặc biệt là các mặt hàng được vận chuyển bằng đường ống sẽ làm thay đổi khối lượng vận chuyển hàng hóa. Trong khi năm 2018, các xe tải được dự kiến ​​sẽ di chuyển 70,2% tổng trọng tải, thị phần này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 65,9% vào năm 2029. Tuy nhiên, ngành vận tải đường bộ sẽ vẫn là mover vận chuyển hàng hóa lớn nhất.
  • Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, bao gồm cả đa phương thức, sẽ chiếm 12,6% trọng tải trong năm 2018 – nhưng con số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống 10% vào năm 2029 – một lần nữa, do sức mạnh trong đường ống, không giảm khối lượng đường sắt.

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu