KÍCH THƯỚC XE TẢI

 

Kích thước các loại xe tải thường vận chuyển hàng hóa. Kích thước các loại thùng xe trên chỉ gần đúng với thực tế và mang tính tham khảo.Do đặc thù của từng đơn vị vận chuyển,trong quá trình làm hoán cải và đóng thùng xe. sẽ có những số liệu về kích thước chưa hoàn toàn đồng nhất cho một số xe.
Để biết kích thước hàng hóa của mình sẽ phù hợp với loại xe tải nào quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi :  Hotline :  0933.744.015  – 0987.992.139

xe-tai-0.5t

LOẠI XE 0.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn (Thùng kín &Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 2.1m x 1,5m x 1,5 m)

xe-tai-1tan

LOẠI XE 1 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1 Tấn & 1,25 tấn(Thùng kín &Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 3.1m x 1,6m x 1,7 m)

xe-tai-1.5tan

LOẠI XE 1,5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao (3,4mx 1,7m x 1,8m) Thùng tiêu chuẩn.

xe-tai-1.8tan

LOẠI XE 1,8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 1,8 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao (3,6mx 1,7m x 1,8m) Thùng tiêu chuẩn.

xe-tai-2.5tan

LOẠI XE TẢI 2,5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 2,5 tấn(Thùng kín & Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 4.3m x 1,8m x 2.0 m)

xe-tai-3.5tan

LOẠI XE TẢI 3,5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 3,5 tấn(Thùng kín & Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 4.3m x 1,95m x 2.0 m)

Dài x Rộng x Cao ( 5m x 2m x 2.2 m)

xe-tai-5tan

LOẠI XE TẢI 5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 5 tấn(Thùng kín & Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 6.0m x 2.2m x 2,4 m)

Dài x Rộng x Cao ( 6.2m x 2.2m x 2,5 m)

xe-tai-7.5tan

LOẠI XE TẢI 7.5 TẤN

Kích thước thùng xe loại 8 tấn (Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 7.0m x 2.3m x 2,28 m)

Dài x Rộng x Cao ( 8.0m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 9.0m x 2.35m x 2,5 m)

xe-tai-8tan

LOẠI XE TẢI 8 TẤN

Kích thước thùng xe loại 8 tấn (Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 7.0m x 2.3m x 2,28 m)

Dài x Rộng x Cao ( 8.0m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 9.0m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 9.5m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 10.2 m x 2.35m x 2,5 m)

xe-tai-9tan

LOẠI XE TẢI 9 TẤN

Kích thước thùng xe loại 9 tấn (Thùng mui bạt)

Dài x Rộng x Cao ( 8.0m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 8.3m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 9.0m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 9.5m x 2.35m x 2,5 m)

Dài x Rộng x Cao ( 10.2 m x 2.35m x 2,5 m)

xe-tai-10tan

LOẠI XE TẢI 10 TẤN

Dài x Rộng x Cao= 9,7m x 2,35m x 2,5 m

xe-tai-11tan

LOẠI XE TẢI 11 TẤN
Kích thước thùng xe loại 11 tấn (Thùng mui bạt)
Dài x Rộng x Cao ( 9.0m x 2.35m x 2,6 m)
Dài x Rộng x Cao ( 9.8m x 2.35m x 2,6 m)
Dài x Rộng x Cao ( 10.8m x 2.35m x 2,6 m)

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu