Báo cáo ngành logistics toàn cầu 2018

logistics - vận tải tri châu
Global business logistics import export background and container cargo transport concept

Thị trường hậu cần toàn cầu trong tình trạng hiện tại của nó đã đến như là kết quả của một sự pha trộn của các bên cung và xu hướng bên cầu. Sự gia tăng nhanh chóng các hiệp định thương mại giữa các quốc gia khác nhau là động lực chính của thị trường logistics toàn cầu. Ngoài ra, các sáng kiến ​​nhằm tăng cường các hoạt động thương mại toàn cầu đã mở rộng nhu cầu về hậu cần để theo kịp với nhu cầu ngày càng tăng của các nhà nhập khẩu và xuất khẩu.

Logistics đề cập đến quá trình lập kế hoạch và điều phối các nguồn lực và dịch vụ từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ. Quy trình này cung cấp vận chuyển và lưu trữ hàng hóa và dịch vụ hiệu quả và hiệu quả. Các thành phần chính của logistics liên quan đến hoạt động đúng đắn của một tổ chức hoặc doanh nghiệp bao gồm quản lý hàng tồn kho, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, xử lý vật liệu, kho bãi, v.v … Trong những năm gần đây, ngành logistics đã được hưởng lợi từ những tiến bộ trong công nghệ, tích hợp, toàn cầu hóa, pháp luật và liên minh.

Những tiến bộ trong công nghệ liên quan đến thiết bị xử lý vật liệu tự động, sinh trắc học, GPS, vv các tổ chức viện trợ và doanh nghiệp làm việc thành thạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường logistics trên toàn cầu. Sự bùng nổ về bán lẻ trên internet và sự phổ biến ngày càng tăng của mua sắm trực tuyến là một số yếu tố khác hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường.

Nhìn về phía trước, thị trường dự kiến ​​đạt giá trị 1.374 tỷ USD vào năm 2023, đạt tốc độ CAGR là 2,7% trong giai đoạn 2018-2023.

Các chủ đề chính bao gồm:

1 Lời nói đầu

2 Phạm vi và phương pháp luận

3 Tóm tắt điều hành

4 Giới thiệu

5 Thị trường Logistics toàn cầu

6 Phá vỡ thị trường theo loại mô hình

7 Phá vỡ thị trường bằng Chế độ Giao thông

8 Phá vỡ thị trường theo kết thúc sử dụng

9 Phân tích thị trường theo vùng

10 cảnh quan cạnh tranh

 • Dịch vụ vận tải JB Hunt
 • CH Robinson Worldwide Inc.
 • Ceva Holdings LLC
 • FedEx Corp.
 • United Parcel Service Inc.
 • Expeditors International của Washington Inc.
 • XPO Logistics Inc.
 • Tập đoàn Kenco
 • Tập đoàn Deutsche Post DHL
 • Americold Logistics LLC
 • DSV Air & Sea Inc.

 

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu