Là cơ sở lưu trữ có sẵn tại Campuchia?

shipping-to-cambodia-24hvanchuyenDịch vụ kho tàng đang ngày càng được cung cấp bởi các công ty giao nhận vận tải.Hợp nhất Freight Stations (CFS) cũng rất hữu ích cho nhận, lưu trữ, đóng gói và giải phóng hàng theo yêu cầu.Campuchia có khá nhiều kho nhỏ có sẵn.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn khác nhau và không có tiêu chuẩn về cơ sở kho bãi thích hợp.Đừng mong đợi để xem phong cách tây phương tiện lưu trữ để xe chỉ được nêu ra. Các tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục cải thiện trong ánh sáng của một nhu cầu ngày càng tăng cho việc lưu trữ trong nước.

Trong việc phát triển nền kinh tế, giao thông vận tải và hậu cần là một ngành đang phát triển nhanh chóng – nhưng sự phát triển lực lượng lao động chưa bắt kịp.

Hầu hết các nước đang phát triển trong khu vực vẫn đang ở giai đoạn non trẻ phát triển hệ thống logistics của mình và thách thức đối mặt với chi phí logistics cao và hậu cần kém performance.In xem các chi phí hậu cần cao và hậu cần kém hiệu suất của nhiều nước trong khu vực có một cách rõ ràng là cần phải xác định và giải quyết các vấn đề và thách thức mà họ đang phải đối mặt ở cả hai quốc gia và cấp quốc tế.

Ở cấp quốc gia, vấn đề quan trọng và thách thức bao gồm việc phát triển dịch vụ hậu cần cơ sở hạ tầng (phương thức vận tải và các cơ sở hậu cần đa phương cũng như các thông tin và truyền thông (ICT)), thiết lập chế độ quy định phù hợp và thể chế, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực của dịch vụ logistics các nhà cung cấp. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đang nổi lên không phải tất cả trường Đại học và Cao đẳng Mời loại nghề.

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu