biển hồ campuchia

Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Thường thì vào mùa khô từ Tháng 11 đến Tháng 5, hồ khá hẹp và nông, tầm sâu chỉ khoảng 1m với diện tích 10.000km². Vào mùa mưa bắt đầu từ Tháng 6, thay vì sông Tonle Sap rút nước từ hồ ra sông Mê Kông thì sông chảy ngược dòng, tiếp nước vào hồ khiến mực nước hồ dâng cao và tăng diện tích hồ thành 16.000 km².
Với lượng nước đó, hồ có thể sâu đến 9m, làm ngập đồng ruộng và cây rừng trong khu vực. Vùng ngập nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá nước ngọt. Đến Tháng 10 thì nước lại rút xuống theo sông Tonle Sap ra sông Mê Kông.
biển hồ campuchia
biển hồ
biển hồ campuchia
trăng ở biển hồ
biển hồ campuchia
Biển hồ mùa nước nổi

biển hồ campuchia
ngôi làng gổ lênh đênh trên biển hồ
biển hồ campuchia
ngôi nhà trên nước
biển hồ campuchia
trường học của con em việt nam tại biển hồ
biển hồ campuchia
cầu tạm trên biển hồ
biển hồ campuchia
ngôi chòi ở tạm trên biển hồ

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu