Lời nói đầu của người lái và Cơ quan Tiêu chuẩn xe (DVSA)

logisticsViệc bảo đảm một tải trọng cần được quan tâm chính cho tất cả những người đi đường, cho dù sử dụng dây an toàn để bảo vệ những người thân yêu của chúng tôi trong xe hơi, hoặc vận chuyển hàng tạp phẩm trong các xe tải đến siêu thị địa phương.

Không chỉ tải có hiệu quả đảm bảo ngăn chặn hàng hóa từ rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người sử dụng đường khác, nó cũng tiết kiệm tiền bằng cách đảm bảo rằng hàng hóa đến đích của họ không bị hư hại.

Hướng dẫn này đưa ra để bổ sung cho Bộ hiện tại cho Giao thông vận tải (DfT) hướng dẫn và mã Ủy ban châu Âu (EC) về thực hành, cung cấp khai thác từ các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp với các thông tin hữu ích về cách DVSA và điều chỉnh khác mong đợi tải phải được bảo vệ khi quá cảnh.

Nó cũng cung cấp các liên kết hữu ích để hướng dẫn cụ thể ngành công nghiệp khác và một phần giải thích những gì trách nhiệm của bạn là liên quan đến việc đảm bảo tải nhằm khai thác, người gửi hàng và trình điều khiển.

Hướng dẫn này được biên soạn với sự hỗ trợ của các chuyên gia ngành công nghiệp và các bên liên quan chủ chốt khác và nên được xem như là một phần của bộ ứng dụng của các ấn phẩm DVSA dành riêng để cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà khai thác, trình điều khiển và các bên khác có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.

Alastair dân
Giám đốc điều hành DVSA

CHIA SẺ NỘI DUNG NÀY!

icon chát zalo vận tải tri châu