Công ty Logistics DB Schenker

DB Schenker là một công ty con thuộc sở hữu tư nhân của DB Logistics, Phòng Giao thông vận tải và hậu cần của Deutsche Bahn AG, có trụ sở tại Frankfurt, Đức. Công ty mẹ của chúng tôi, Deutsche Bahn AG, là một công ty dịch vụ đa dạng hiện đại cung cấp di […]