logisctics

Khu thương mại nước ngoài (FTZs)

Khu thương mại nước ngoài (FTZs) thường được coi như quản trị điều hành hoạt động của họ dưới: không linh hoạt, phức tạp và chậm một sản phẩm của quan liêu chạy điên cuồng. Nhưng một số những nhận thức này đã thay đổi đáng kể trong vài năm...

Chi tiết